JAROSŁAW KOZŁOWSKI | Sensations of Reality and Conceptual Practices 1965-1980


JAROSŁAW KOZŁOWSKI | Sensations of Reality and Conceptual Practices 1965-1980


17 October - 03 January 2016
Centre for Contemporary Art, Wały Generała Władysława Sikorskiego 13
87-100 Toruń
Poland

Our Stand