Roberto Polo Gallery

The Gallery will close for Easter on Sunday, April 16th, 2017;

PRESS RELEASE | COMMUNIQUE DE PRESSE | PERSBERICHT


Alternate Text

Press Release

 Roberto Polo Gallery is honoured to present two solo exhibitions: Marc Maet I Passion and Michaël de Kok I Light. These artists were first exhibited in the gallery in 2013 and 2014 respectively.

Marc Maet (Schoten, Flanders, Belgium, 1955 – Ghent, Flanders, Belgium, 2000) was trained at the distinguished Royal Academy of Fine Arts in Ghent. Along with Leo Copers and Guy Rombauts, he represented the Kingdom of Belgium at the 1987 Bienal Internacional de Arte de São Paulo. Marc Maet’s posthumous solo exhibition Passion comprises an important selection of acrylic and mixed media paintings from the second period of his œuvre, the late 1980s and early 1990s, when he enjoyed international celebrity, around nine years before his tragic suicide at the age of forty-five. Marc Maet is an eminent protagonist of new painting in that period, developing a highly personal style of lyrical abstraction that is deeply anchored in the Flemish narrative or literary tradition, as well as in the writings of major international philosophers, and particularly poets, such as Rainer Maria Rilke, Paul Valéry, and Paul Celan. Marc Maet nevertheless invents his own pictorial language. By the use of mirror writing, the layering of words, and hidden writing, he pushes the surrealist tradition of ‘confusing’ images, the senses, signs and symbols to the sphere of conceptual art. As revealed last year by his posthumous participation in the exhibition Painting After Postmodernism I Belgium – USA, curated by the eminent American art historian Barbara Rose, his precocious representation of cosmic-like spaces, and his meticulously constructed tactile surfaces, make him a precursor of today’s new painting.

Michaël de Kok (Hilvarenbeek, The Netherlands, 1958) lives and works in Tilburg, The Netherlands. Trained at the prestigious Rijksakademie Amsterdam, along with Bert De Beul, Karin Hanssen, and Luc Tuymans, he is a member of the second generation of Antwerp narrative painters. His solo exhibition Light comprises an important selection of recent oil on linen paintings. Whereas his earlier landscapes represented the empty and replete zones that spring from memory, his recent abstracted work, also inspired by his yearly hiking in the Pyrénées Mountains, is about the absorption and reflection of light, as well as about the sifting of phenomenal reality through the artist’s soul and intellect, thus questioning our notions of it, and immersing us into the essence of painting, its materiality, as well as its capacity to absorb and reflect light through the subtle use of colours and delicately brushed pictorial surfaces.

 

The work of Marc Maet and Michaël de Kok is exclusively represented by Roberto Polo Gallery, Brussels.

www.marcmaet.com

www.michaeldekok.com

 

Communiqué de presse

Roberto Polo Gallery est fière de présenter deux expositions solo: Marc Maet I Passion et Michaël de Kok I Light. Ces artistes ont déjà été exposés dans la galerie, respectivement en 2013 et 2014.

Marc Maet (Schoten, Flandre, Belgique, 1955 - Gand, Flandre, Belgique, 2000) a été formé à l'Académie royale des beaux-arts de Gand. Avec Leo Copers et Guy Rombauts, il a représenté le Royaume de Belgique à la Bienal Internacional de Arte de São Paulo en 1987. L'exposition solo posthume de Marc Maet, Passion, comprend une importante sélection de peintures acryliques et techniques mixtes de la deuxième période de son œuvre, de la fin des années 1980 au début des années 1990, où il a joui de la célébrité internationale, neuf ans environ avant son suicide tragique à l'âge de quarante cinq ans. Marc Maet est un éminent protagoniste de la nouvelle peinture de cette période, développant un style d'abstraction lyrique très personnel, profondément ancré dans la tradition narrative et littéraire Flamande, ainsi que dans les écrits des grands philosophes internationaux et surtout des poètes comme Rainer Maria Rilke, Paul Valéry et Paul Celan. Marc Maet invente néanmoins son propre langage pictural. En utilisant l'écriture miroir, la superposition des mots et l'écriture cachée, il pousse la tradition surréaliste de ‘confusion’ des images, des sens, des signes et des symboles, vers la sphère de l'art conceptuel. Comme cela s’est révélé l'année dernière, lors de sa participation posthume à l'exposition Painting After Postmodernism I Belgium - USA, organisée par l'éminente historienne d’art Américaine Barbara Rose, sa représentation précoce d’espaces semblant cosmiques et ses surfaces tactiles méticuleusement construites en font un précurseur de la nouvelle peinture d'aujourd’hui.

Michaël de Kok (Hilvarenbeek, Pays-Bas, 1958) vit et travaille à Tilburg, aux Pays-Bas. Formé à la prestigieuse Rijksakademie Amsterdam, il est avec Bert De Beul, Karin Hanssen et Luc Tuymans, membre de la deuxième génération de peintres narratifs anversois. Son exposition solo, Light, comprend une importante sélection de peintures à l’huile sur lin récentes. Alors que ses paysages antérieurs représentaient les zones vides et pleines qui ressortent de la mémoire, son œuvre abstraite récente, inspirée aussi de sa randonnée annuelle dans les Pyrénées, porte sur l'absorption et le reflet de la lumière, ainsi que sur le tamisage de la réalité phénoménale à travers l'âme et l'intellect de l'artiste, remettant ainsi en question nos notions et nous plongeant dans l'essence de la peinture, sa matérialité, aussi bien que sa capacité à capter et projeter la lumière, à travers l'utilisation subtile des couleurs et des surfaces picturales délicatement brossées.

L'œuvre de Marc Maet et de Michaël de Kok est exclusivement représenté par la Roberto Polo Gallery, Bruxelles.

www.marcmaet.com

www.michaeldekok.com

 

 

Persbericht

Roberto Polo Gallery is vereerd om twee solo tentoonstellingen aan u voor te stellen: Marc Maet / Passion en Michaël de Kok / Light. Deze artiesten zijn voor het eerst in de galerij tentoongesteld in 2013 en 1014.

Marc Maet (Schoten, Vlaanderen, België, 1955 - Gent, Vlaanderen, België, 2000) heeft zijn opleiding afgerond aan de  Koninklijke Academie voor beeldende kunsten in Gent. Samen met Leo Copers en Guy Rombauts vertegenwoordigde hij het koninkrijk België in 1987 op de Bienal Internacional de Arte de Sao Paulo. Marc Maet’s solo tentoonstelling Passion bestaat uit een belangrijke selectie van acryl- en mixed media schilderijen van de tweede periode van zijn oeuvre. Deze periode situeert zich in de late jaren ’80 en begin jaren ’90, wanneer hij ook  internationale bekendheid genoot, een negental jaren voor zijn tragische zelfmoord, rond zijn vijfenveertigste. Marc was een eminente protagonist van een nieuw soort schilderen in die tijd. Hij ontwikkelde een zeer persoonlijke manier van Lyrische Abstractie die diep geworteld zit in de Vlaamse narratieve of literaire traditie, maar ook  het werk van grote internationale filosofen en dichters zoals Rainer Maria Rilke, Paul Valéry en Paul Celan inspireerde hem. Marc Maet investeerde veel in het uitwerken van een eigen picturale taal. Door het gebruik van spiegelschrift ontstaat een gelaagdheid van woorden en verborgen schrift. Hij dwingt de surrealistische traditie zoals verwarrende beelden, de zintuigen, aanduidingen en symbolen tot een stijl die wij kennen als conceptuele kunst. Vorig jaar waren er schilderijen van hem te zien in de tentoonstelling Painting after postmodernism / Belgum - USA, gecureerd door door de eminente Amerikaanse Kunsthistoricus Barbara Rose. Met deze schilderijen kregen we een duidelijk beeld van zijn waardevolle representaties van kosmisch-achtige ruimtes en zijn voorzichtig geconstrueerde tactiel e oppervlakken die hem een voorganger maken van de nieuwe schilderkunst van vandaag.

Michaël de Kok (1958, Hilvarenbeek, Nederland) woont en werkt in Tilburg, Nederland. Opgeleid aan de prestigieuze Rijksacademie van Amsterdam, behoort hij samen met Bert De Beul, Karin Hanssen en Luc Tuymans tot de tweede generatie van Antwerpse narratieve schilders. Zijn solotentoonstelling Light bevat een belangrijke selectie van recente olie op linnen schilderijen. Terwijl zijn eerdere landschappen lege en ingevulde ruimtes voorstelden die voortkomen uit de herinnering, gaat het in zijn recente abstracte werk, dat ook geïnspireerd is door zijn jaarlijkse wandelingen in de Pyreneeën, om de absorptie en de reflectie van licht, als ook om het filteren van de waarneembare realiteit door de ziel en intellect van de kunstenaar. Zo bevraagt hijons idee hierover en dompelt ons onder in de essentie van het schilderen, de materialiteit ervan, als ook het vermogen om het licht te vangen en te projecteren door middel van het subtiele gebruik van kleur en delicaat aangebrachte pictorale vlakken.

 

Het werk van Marc Maet en Michaêl de Kok wordt exclusief vertegenwoordigd door Roberto Polo Gallery, Brussel.

 

www.marcmaet.com

www.michaeldekok.com